Yerel Medyadan Seçilmiş Güncel Yazıları, 4 Mart 2004

Özker Özgür

 

Evet Kampanyası

Avrupa Birliği ile ırkçılık bağdaşmaz.

Avrupa Birliği için hazırlanan Anayasa’nın “Amaçlar” bölümünün 4. maddesinin 2. fıkrasında, “- Ulusçuluk (milliyetçilik) temelinde herhangi bir ayırım yasaklanacaktır” denmektedir.

Başka bir deyişle Avrupa Birliği’nde Avrupalılık esastır.

Türklük, Yunanlılık, İngilizlik, Almanlık, Fransızlık temelinde ayırım söz konusu olamaz.

Sürerdurumda (statükoda) ısrarlı örgütler geçen gün Cumhurbaşkanlık konutuna yürüdüler.

Yürürken attıkları savsözleri (sloganları) basından okuduk:

“Egemenlik alanımıza Rum istemiyoruz.”

“Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır.”

“Bozkurt Denktaş.”

Yukarıdaki savsözleri atarak Cumhurbaşkanlık konutuna yürüyen örgütler ve üyeleri kuşku yoktur ki demokratik haklarını kullandılar.

Aralarında Demokrat Parti üyelerinin bulunduğu da savlandı...

Örgütler de bireyler de diledikleri gibi düşünmekte özgürdürler. Düşüncelerini başkalarına şiddete başvurarak zorla kabul ettirmek istemedikleri sürece diledikleri gibi düşünmek hakları vardır.

Ancak ırkçı düşünceyle Avrupa Birliği’ni bağdaştırmak söz konusu olamaz. Avrupa Birliği oluşurken farklı ulusları, kültürleri aynı potada, ayırım yapmadan, insan hakları temelinde bütünleştirmek esas alınmıştır.

“-Egemenlik alanımıza Rum istemiyoruz” dediğinizde çok açık biçimde ırkçılık yapıyorsunuz. Böyle bir anlayış ırk-ulus ayırımını yasaklayan Avrupa Birliği’ne terstir.

Irkçı yaklaşımlarıyla ün yapmış örgütler üyeleriyle Cumhurbaşkanlık konutuna yürüdüler ve konutun önünde, “-Bozkurt Denktaş” diye bağırarak Denktaş’ı dışarı çağırdılar.

Denktaş da çağrıya uyarak dışa çıktı; kendisini “Bozkurt” olarak tanımlayanlarla kucaklaştı ve kendilerine:

“-Rumların dediği gibi ‘Kıbrıslıyız’, işte Türklere kurucu devlet deyip bir şeyler verdik. Onun içerisine şu kadar Rum da varsın girsin. ‘Hepimiz kardeşiz’ diyerek başımıza külah giydirecekler mi? Bütün bunları hergün size duyurmaktayız. Bunları iyi değerlendiriniz çünkü karar sizindir” dedi. (Bak: Milliyet – 1 Mart 2004)

Denktaş kendisini Bozkurt, yani ırkçıların önderi olarak gören ve tanımlayanlara, kendileri gibi düşündüğünü söylemekten çekinmemiştir.

Onlara, “-Karar sizindir” diyerek halkoylamasında (referandumda) nasıl davranmaları gerektiğinin buyruğunu (emrini) vermiştir.

Denktaş geçen akşam, BRT’nin Akis programında da tavrını açık koydu. Görüşmelerin 1 Mayıs’a kadar bitmeyebileceğini söyledi. Annan planında istenen değişikliği yapamazsa, halkından referandumada “hayır” demesini isteyeceğini belirtti. (Bak: Kıbrıs gazetesi: 3 Mart 2004)

Gözle görülür elle tutulur biçimde Denktaş, halkoylamasına dönük “Hayır Kampanyası”nı başlatmış bulunmaktadır.

Peki Annan planı temelinde çözüm isteyen Bu Memleket Bizim Platformu ve Ortak Vizyon “Evet Kampanyası” nı başlatmak için neyi bekliyorlar?

copyleft (c) 2001-03 hamamboculeri.org