Yerel Medyadan Seçilmiş Güncel Yazıları, 10 Haziran 2003

Özker Özgür

 

Kusursuz

Kusursuz insan yoktur. Kusursuz siyasal parti de yoktur. Sosyal veya siyasal yaşamda yüzde yüz doğrular da yoktur. Özellikle siyasal yaşamda partilerin hangi temeller üzerinde biçimlendiği bilinir. Siyasal partilerin mayasında sınıfsal veya katmansal (zümresel) çıkarlar yatar. Hangi partinin hangi sınıfın çıkarlarını savunmak için yola çıktığını, bugün hangi kulvarda koştuğunu irdelemeye kalksak sayfalar yetmez. Önemli olan, gelinen aşamada Kıbrıs’ın ve toplumumuzun geleceğini doğru raya oturtabilmek için yapılması gerekendir.

Doğru ray nedir?
Açıktır ki sürerdurumculara (statükoculara) göre doğru ray, sürerdurumun korunması ve zaman içinde önce Kıbrıs’ın kuzeyinin, sonra da koşullar elverdiğinde tümünün Türkiye’ye bağlanmasıdır. Bu düşünce yayılmacı anlayışın ürünüdür. Rauf Raif Denktaş Kıbrıs’ta bu ideolojinin sözcüsü ve uygulayıcısıdır. Arkasında Türkiye’nin şoven, bağnaz, turancı derin devleti vardır.

Ortak Vizyon ve Bu Memleket Bizim Platformu’na mensup örgütlere göre ise doğru ray, temel antlaşma ve sözleşmeler uyarınca, karşılıklı çıkarlar gözetilerek, BM çatısı altında oluşan parametreler çerçevesinde Kıbrıs sorununun çözülmesi ve Ada’nın bir bütün olarak Avrupa Birliği’ne üye olmasıdır. Ada, Kıbrıslıtürkler’in de kurucu ortağı olacağı Federal Birleşik Kıbrıs olarak Avrupa Birliği’ne girdiğinde Türkiye’nin de önü açılacak, yumuşayacak Türk-Yunan ilişkileri iki ülke arasındaki diğer sorunların çözülmesine de yardımcı olacak ve giderek Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs AB çatısı altında kader birliği yapacaklardır.

Ortak Vizyon ve Bu Memleket Bizim Platformu’na bağlı örgütleri biraraya getiren bu bakış açısıdır. Aralarında başka konularda görüş ayrılıkları vardır. Vardır ama Kıbrıs’ın ve toplumun geleceğine dönük yaklaşımları çatışmamakta, örtüşmmektedir.

Sözkonusu örgütler buluştukları ortak paydayı halka taşımak için dört kez üst-üste İnönü Meydanı’nda açık hava toplantısı düzenlemişlerdir. Halk, örgütlerin çağrısına dört kez üst üste olumlu yanıt vermiş, seksen bine varan sayıda insanımız İnönü Meydanı’nı doldurarak, “Birlikteliğinize inandık. Sonuna kadar sizinleyiz” demiştir.

26 Aralık 2002 tarihinde İnönü Meydanı’nda toplanan halka, CTP Genel Merkezi’nde kaleme alınan bildirge okunmuş, meydana toplanmış onbinler aşağıdaki ilkeleri hep birlikte onaylamışlardı:

  • DENKTAŞ’IN KIBRISLITÜRKLER’İ TEMSİL ETMEDİĞİNİ, TEMSİLİYETİNİ KABUL ETMEDİĞİMİZİ TÜM DÜNYAYA DUYURURUZ.
  • KIBRISLITÜRKLER’İN ULUSLARARASI ALANDA VE GÖRÜŞMELERDE TEMSİLİYETİNİ SAĞLAMAK ÜZERE, BARIŞ TARAFTARLARININ ACİL ÖNLEMLER ALMASINI VE GEREKLİ BOŞLUĞU DOLDURMASINI İSTİYORUZ.
  • BARIŞ TARAFTARI TÜM SİYASİ PARTİ VE ÖRGÜTLERİ, BARIŞA KADAR ORTAK EYLEM YAPMAYA, BİRLİKTE DAVRANMAYA, DAYANIŞMAYI GELİŞTİRMEYE VE BARIŞA KADAR AZİMLE BİRLİKTE MÜCADELEYE DAVET EDERİZ.
Çağrı Ortak Vizyon ve Bu Memleket Bizim Platformu’na bağlı tüm örgütlere halkın çağrısıydı ama metin CTP Genel Merkezi’nde kaleme alınmıştı.

Ve CTP merkezinde çağrıyı kaleme alan arkadaşlar “ BARIŞ TARAFTARI TÜM SİYASİ PARTİ VE ÖRGÜTLERİ, BARIŞA KADAR ORTAK EYLEM YAPMAYA, BİRLİKTE DAVRANMAYA, DAYANIŞMAYI GELİŞTİRMEYE VE BARIŞA KADAR AZİMLE BİRLİKTE MÜCADELEYE DAVET” ederken Kutlay Erk’in 9 Haziran 2003 tarihli Yenidiüzen’deki yazısında yaptığı gibi Bu Memleket Bizim Platformu’nda temsil edilen CTP dışındaki partileri kötülememişlerdi.

Sürerdurumcular Annan planının halkoylamasına sunulmasını engellediler. Aralık 2003 seçimlerini halkoylamasına dönüştürmek sürerdurum karşıtı güçlerin boyunlarının borcudur. Bu da, halkın, 26 Aralık 2002 tarihli çağrısına uyarak ve “BARIŞA KADAR AZİMLE BİRLİKTE MÜCADELE” etmekle mümkündür.

Zoru başarıp bunca örgütü Ortak Vizyon ve Bu Memleket Bizim Platformu çatısı altında aynı amaç doğrultusunda biraraya getirdikten sonra, seçimler sözkonusu olunca hangi dürtü veya güdülerle hareket edildiğini anlamak zorlaşıyor...

Kutlay Erk’in, 9 Haziran 2003 tarihli Yenidüzen’deki yazısı sürerdurum karşıtı güçlerin Ortak Vizyon ve Bu Memleket Bizim Platformu’nda sağlanan bütünlüğünü korumak ve Aralık 2003 seçimlerini bir halkoylamasına dönüştürmek güdüsü (saiki) ile kaleme alınmadığı açıktır...

copyleft (c) 2001-03 hamamboculeri.org