Yerel Medyadan Seçilmiş Güncel Yazıları, 12 Haziran 2003

Özker Özgür

 

Eğitim

Her yıl olduğu gibi bu yıl da “Kolejler” toplumun gündemindedir. Mustafa Gündüz, 11 Haziran 2003 tarihli Halkın Sesi gazetesinde, “- Aslında tartışma, o reklam filminde olduğu gibi tamamen duygusaldır. Sözde çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alması için tartışma yapılır...Ama esas tatışmada murat edilen, hacmi trilyonlarla veya milyon dolarla ifade edilen özel ders parasıdır” derken haksız değildir.

Eğitim Bakanlığı kolejlere alınacak öğrenci sayısını bu yıl artırmıştır. Yıl seçim yılı olduğu için, öğretmen sendikaları bunu seçim yatırımı olarak nitelemiş, karşı çıkmışlardır. Oysa ezbere dayalı, amacı belli olmayan, öğrenciyi öğretmeninin gözünde kendinden ders alması gereken bir müşteri konumuna indirgeyen eğitim sistemi bütün çürümüşlüğü ile ortadadır.

Hepimiz kendimizi Kıbrıs sorununa o denli kaptırdık ki, çocuklarımızı okula niye gönderdiğimizi, okulda neler öğrendiklerini, niçin ve nasıl öğrendiklerini nerdeyse unuttuk. Gelir düzeyi elverenlerimiz, çocuğumuzun kolej sınavına gireceği beşinci yıl yanaşmadan, ilkokul dördüncü sınıftan özel bir dershane bulur ve çocuğa özel ders aldırtmaya başlarız. Özel dershaneye başlayan çocuk için yarış başlamıştır. Yarış, sınav yapılana kadar devam eder. Sınav sonuçlarına göre başaranlar, anne-babalarıyla birlikte sevinir. Başaramayanları, aileleriyle birlikte bir hüzün kaplar. Her yıl aynı senaryo tekrarlanır.

Sonuç?

Günlük siyasetten biraz ayrılıp çocuklarımızın nasıl yetişmekte olduklarına bakabilsek göreceğiz ki plansızlık-programsızlık her alana olduğu gibi eğitime de egemendir. Eğitim resmen sokağa dökülmüştür. Çarşıda-pazarda, domates-patates gibi satılmaktadır. O denli satılmaktadır ki bir öğretmen kendi öğrencisine para karşılığında özel ders verebilmekte, bundan rahatsızlık duymamaktadır. Bir baba veya anne çocuğuna, “Al bu parayı öğretmenine götür” diyerek öğretmene özel ders parası ulaştırırsa, eğitimin önemi de, kutsallığı da yok olmuş demektir.

Suçlu aramak gerekirse, hepimiz de suçluyuz. Çocuklarımızı çağımızın insanı olarak yetiştirecek bir eğitim sistemi yerine, milyarca lira ile ölçülen bir özel eğitim sektörünün oluşmasına göz yumduk. Hem göz yumduk hem de sözkonusu sektörün buyruğuna girdik. Herkes çocuğunu kolej sınavlarına hazırlamak ister. Her türlü özveriye katlanır. Fakat sözkonusu kolejlere giden yolu veya kolejlerin amacını kimse sorgulamaz.

Bir ucundan tutmak, bir yerlerden işe başlamak gerekmetedir. İlk yapılması gereken iş, eğitimi sokaktan okula taşımak olmalıdır. Eğitimi meta olmaktan kurtarmadıkça iyileştiremeyiz.

Eğitimi sokaktan okula taşırken, bileceğiz ki amacımız öğrenciyi çağın insanı yapmaktır. Başka bir deyişle eğitimin merkezi, odak noktası öğrenci olmalıdır. Çağın nitelikli insanını yetiştirmeyi amaçladığımızı unutmadan, eğitimi planlamak zorundayız. Ezbere dayalı şimdiki sistemden kutulmadan, eğitimi planlarken yerel koşullarımızı dikkate almadan, istesek de istemesek de Avrupa Birliği ile bütünleşeceğimizi göz önünde bulundurmadan ağızlı-yüzlü, çağdaş bir eğitim sistemine yönelemeyiz.

At yarıştırır gibi çocuklarımızı kolej sınavlarında yarıştırarak bir yere varamadığımız ortadadır. Kolej veya özel kolejlerde okuyan çocuklarımızın kaçta kaçı ABD veya Büyük Britanya’da öğrenime gider? Kolej veya özel kolejlerde okumak olanağını yakalayamayan çocuklarımız için öngördüğmüz gelecek nedir?
Bunlar ısrarla sorulması ve yanıtlanması gereken sorulardır.
Bu soruları birlikte sormak, birlikte yanıtlamak zorundayız. Dünyada acımasız bir yarış vardır. Bireyler veya toplum olarak yarışın dışında kalmayacaksak eğitime ciddiyetle el atmak zorundayız.

Çocuklarımız birkaç gün sonra kolej sınavlarında yine yarışacaklardır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı gerginliği, aynı kayguyu, aynı stresi öğrenciler, aileler ve toplum olarak yaşayacağız. Oysa eğitim sistemini tümü ile ele alıp sorgulamakta geç kalıyoruz. Birbirimizi tehdit ederek, birbirimizi hainlikle suçlayarak, birbirimize çamur atarak, kendi kendimize yarattığımız kısır döngülerin dışına çıkmak için ciddi çaba harcamadan çağın toplumu olamayız.

copyleft (c) 2001-03 hamamboculeri.org