Yerel Medyadan Seçilmiş Güncel Yazıları, 17 Haziran 2003

Özker Özgür

 

Hülle

Ortak Vizyon ve Bu Memleket Bizim Platformu çatısı altında toplanan siyasal parti ve sivil toplum örgütlerinin sağladıkları birlikteliği Aralık 2003 seçimlerine taşıyamayacakları anlaşılmaktadır. Oysa sağlanan birliktelik, sayısı seksen-bine ulaşan yurttaşı İnönü Meydanı’nda toplamış, Annan planı temelinde çözüm ve Birleşik Kıbrıs olarak Avrupa Birliği’ne giriş amacına bağlamıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, uluslararası toplum adına hazırladığı çözüm planının iki toplumda da ayrı ayrı halkoylamasına sunulmasını istemiş fakat gücünü asker-sivil bürokrasiden alan Denktaş halkoylamasını (referandumu) Kıbrıslıtürkler’e çok görmüştü. Halkoylaması Denktaş’a karşın (rağmen) yapılmak istenince, halkoylamasını örgütlemeye çalışanlar tutuklanmış, hücreye kapatılmışlardı. Aralık 2003 seçimlerini, halktan esirgenen halkoylamasına dönüştürmek olanağını yakalamışken, benmerkezci bir ekip, toplumun bu fırsatı kaçırmasına neden olmaktadır.

Sözkonusu ekibe göre Aralık 2003 seçimlerini halkoylamasına dönüştürebilmek amacıyla Annan planı temelinde çözüm isteyenler tek bir parti çatısı altında toplanırlarsa bu bir “hülle” partisi olur. Benmerkezci ekibe göre:
“-Bir hülle partisi, organizasyonu, disiplini olmayan, karar alma mekanizmaları çalışmayan, hantal olan bir yapıdır. Bir hülle partisi, geçmiş ortak geleneği olmayan insanlardan oluşur. Bundan dolayı böyle bir partinin hareket etmesi, yürümesi, seçim gibi çok zor ve kendi özelinde de ayrı özel çabalar isteyen bir işi böyle bir organizasyon yürütemez. Kesinlikle duvara toslar.”

Bu değerlendirmede ilk dikkati çeken “hülle” sözcüğüdür. Benmerkezci ekip, Annan planı temelinde çözümden yana olan güçleri aynı şemsiye altında buluşturacak olan oluşumu işin başından küçümsemektedir. Ortak Vizyon ve Bu Memleket Bizim Platformu tam bir bütünlük içinde davranarak sayıları seksen-bine varan Kıbrıslıtürk’ü İnönü Meydanı’na taşırken “hülle” sözkonusu değildi. Kendi sözcükleriyle “ortak geleneği olmayan” bunca örgüt, bunca siyasal parti, bunca sendika, bunca dernek ve meslek kuruluşu tek bir amaca dönük olarak güçlerini birleştirip on-binleri İnönü Meydanı’na taşırken “hülle” sözcüğü benmerkezci ekibin aklına gelmemişti. Şimdi, Annan planı temelinde çözüm isteyen kitleleri, kendilerinden esirgenen halkoylaması haklarını kullanmak üzere seçim sandığına taşımaya sıra gelince “hülle”den söz etmekte, düne kadar kendilerinin de içinde bulunduğu platforma hakaret etmektedirler.

Benmerkezci ekibin bu sağlıksız yaklaşımı Aralık 2003 seçimlerini bir halkoylaması (referandum) olarak görmemelerinden kaynaklanmaktadır.
“-Bir hülle partisi (...) seçim gibi çok zor ve kendi özelinde de ayrı özel çabalar isteyen bir işi böyle bir organizasyon yürütemez” derken kendilerini ele vermektedirler. Sözkonusu ekibin Aralık seçimlerini bir halkoylamasına dönüştürme diye bir gailesi yoktur. Onlar, partinin oy oranını artırmak, Meclis’teki sandalye sayısını çoğaltmak ve tek başına olmasa bile, yeniden hükümete gelmek için yola çıkmaya hazırlandıklarını saklayamamaktadırlar. Kuzey Kıbrıs’ın özel koşulları, asker-sivil bütokrasinin hegemonyası, değiştirilen nüfus yapımız (demokrafimiz), iktidara değil, şu ya da bu biçimde ama mutlaka yeniden hükümete gelmeyi aklına koymuş bulunan benmerkezci ekip için esastır. Onlar için Kıbrıslıtürkler’in kendi geleceklerini belirleme hakkı, Annan planı temelinde çözüm ve Birleşik Kıbrıs olarak Avrupa Birliği’ne girmek ikinci planda kalmaktadır.

Öyle olmasaydı seksen-binleri İnönü Meydanı’na taşıyan birlikteliğin aynı şemsiye altında partileşerek halktan esirgenen halkoylamasını gerçekleştirme girişimini “hülle partisi” kurma girişimi olarak niteleyip küçümsemezlerdi. Oysa bilmezler ki, “hülle”, eski evlenme kurallarına göre, üç defa boşanan bir kadının kocasına yeniden varabilmesi için ertesi gün boşanmak üzere başka bir adamla evlenmesi demektir. Arkadaşlarımız Denktaş’ın Partisi (DP) ile üç kez siyasal nikah tazelediklerini, yani DP’den üç kez boşandıklarını halka unutturmaya çalışmadan, daha uygun bir sözcük kullanabilirlerdi.

copyleft (c) 2001-03 hamamboculeri.org