Yerel Medyadan Seçilmiş Güncel Yazıları, 16 Temmuz 2003

Özker Özgür

 

Var Mı?

Var mı?
Ne var mı?
Demokrasi var mı?
Yoktur. Bizde demokrasi yoktur. Demokrasinin adı vardır. Kendisi yoktur.
Sözünü ettiğimiz burjuva demokrasisidir. Marxist demokrasi değildir. Bizde ne biri vardır, ne de diğeri. Burjuva demokrasilerinde egemen sınıf üretim araçlarını elinde bulunduran sınıftır, yani burjuvazidir. Ancak işçi sınıfı örgütlenmek, kendi partisini kurmak, ve iktidara gelebilmek için seçimlerde burjuva partileriyle yarışmak hakkına sahiptir. Burjuvazi, üretim araçlarını elinde bulunduran sınıf olararak topluma yalnız ekonomik olarak değil, her bakımdan egemendir. İktidardaki burjuva partisi veya partileri buyruklarındaki polis ve askersel güçle toplumu yönetirler. Ancak işçi sınıfının da örgütlenerek seçim yoluyla iktidara gelmeye çalışmasına engel olmazlar.

Bizde öyle midir?
Bizdeki demokrasi Türkiye’deki demokrasinin yansımasıdır.
Eskiden Filipin Demokrasisi derlerdi.
Başka bir deyişle adı demokrasi ama kendisi demokrasi olmayan demokrasi.
Siyasal partiler vardır. Her dört veya beş yılda bir seçim sandıkları kurulmakta, yurttaşlar da oy kullanmaktadırlar. Ancak oy vermek zorunda oldukları partilerin tümü benzer partilerdir. Aynı kalıptan çıkmışlardır. Egemen sınıf (burjuvazi) halka kendi partilerini sunmakta, “Beğendiğinizi seçiniz” demektedir. İşçi sınıfı ve emekçi diğer katmanlar kendi partilerini kuramaz, sömürü düzenini değiştirmek için seçim yarışına katılamazlar. İşçi sınıfının kendi partisi ile seçimlere katılamadığı Filipin demokrasilerinde hükümetler değişebilir ancak iktidar hiç değişmez. Ülkenin silahlı güçleri devletin partisi gibidir ve sürekli iktidardadır. Burjuva partileri kendi aralarında yarışırlar, bir tanesi seçimleri kazanır, hükümeti kurar ama iktidardaki orduya boyun eğerek kurar. Hükümette iken, parlamentonun onayladığı hükümet programının tümünü değil, ordunun onay verdiği kadarını uygular.

Geçen gün, Barış ve Demokrasi Hareketi’nin önderi Mustafa Akıncı Meclis’te önemli vurgulamalar yaparak dedi ki:
“- Bu Meclis askerlik yasasını sabaha kadar tartışsa, 15 ayı 12 aya, 9 aya indirebilir mi? Bu Meclis’te haydi gelin tartışalım ve çözelim bu işi diyecek bir Allah’ın kulu var mıdır? Eğer varsa, tartışabilirim. Ama herkes bilir ki bu karar bu Meclis’te alınmaz. Bu gibi kararlar Bakanlar Kurulu’da da alınmaz. Alındığı yer bellidir. Genel Kurmay. Dolayısıyle ülkede demokrasi var diyerek birbirimizi aldatmayalım.”

Akıncı’nın bu sözlerine hükümet ne dedi?
Diğer muhalefet partileri ne dedi?
Dedikleri de demedikleri de ortadadır.
Burjuva demokrasisinin “d” harfinin bile bulunmadığı bir ortamda demokrasi güçlerine düşen görev bellidir. Demokrasiden bu denli yoksun bir toplumda demokrasi güçlerine düşen görev aralarındaki farklılıkları bir yana iterek bütünleşmek ve demokrasi için omuz omuza savaşım vermek değil midir?

Geçenlerde CTP kurmaylarından biri SİM – FM radyosunda barış ve demokrasiyi savunan bir parti olarak diğer sürerdurum karşıtı partilerle neden güçbirliğine gitmediklerini anlatmaya çalışırken, Birleşik Kıbrıs Partisi ve Kıbrıs Sosyalist Partisi’nden hiç oyları olmayan partiler diye söz etmiş. Yani, CTP’nin, büyük bir parti olarak, hiç oyu olmayan BKP ve KSP ile güçbirliğine gitmeyi uygun görmediklerini anlatmak istemiş.

Barış ve Demokrasi Hareketi’nin önderi Akıncı Meclis’te, “Bu ülkede demokrasi yoktur” diyerek içinde yaşadığımız koşulların vehametini anlatmaya çalışırken CTP kurmayları neyin hesabını yapmaktadırlar?

Her şeye karşın unutmamak gerekir ki barış ve demokrasi savaşımı kutsal bir savaşımdır ve barış-demokrasi güçlerinin birliğini gerektirir. Demokrasinin ne demek olduğunu ve herkese neden gerekli olduğunu bazı arkadaşlarımız anlamak istemiyorlarsa biz ısrarla demokrasiyi hem anlatmak hem de demokrasi güçlerinin birliğini savunmak zorundayız. Onlar CTP’nin nereden nereye nasıl geldiğini anımsamak istemeseler bile biz, barış ve demokrasi güçlerinin birlik, mücadele, dayanışma içinde olabilmeleri için kendimize düşeni yapmakla yükümlü olduğumuzu akıldan çıkaramayız.

copyleft (c) 2001-03 hamamboculeri.org