Yerel Medyadan Seçilmiş Güncel Yazıları, 1 Ağustos 2003

Özker Özgür

 

Şaka Mıydı?

26 Aralık 2002 Kıbrıslıtürkler’in tarihinde önemli bir gündür. Onbinlerce Kıbrıslıtürk 26 Aralık 2002, Perşembe günü, İnönü Meydanı’nda toplanmışlar ve “Toplumun çok büyük bir çoğunluğu olarak” tüm dünya kamuoyuna:

  • Kıbrıs’ta kalıcı, güvenli ve sürekli bir barışa ulaşana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.
  • BM Genel Sekreteri Sayın Koffi Annan’nın sunduğu plan Kıbrıslı Türklerin çıkarına olduğu kadar, tüm siyasi tarafların kabul edebileceği bir içeriğe sahiptir.
  • Denktaş, Kopenhag zirvesinde gerek Türkiye’nin, gerekse Kıbrıslı Türklerin haklarını zarara uğratmıştır. Büyük bir fırsat kaçırılmıştır. Hemen istifa etmelidir.
  • Denktaş’ın Kıbrıslı Türkleri temsil etmediğini, temsiliyetini kabul etmediğimizi tüm dünyaya duyururuz.
  • Kıbrıslı Türklerin uluslararası alanda ve görüşmelerde temsiliyetini sağlamak üzere acil önlemler almasını ve gerekli boşluğu hemen doldurmasını duyururuz.
  • Barış taraftarı tüm siyasi parti ve örgütleri, barışa kadar ortak eylem yapmaya, birlikte davranmaya, dayanışmayı geliştirmeye ve barışa kadar azimle birlikte mücadeleye davet ederiz, diye seslenmişlerdi.
Adına ister ‘manifesto’ ister ‘bildirge’ isterseniz ‘deklerasyon’ deyiniz. Adı ne olursa olsun yukarıdaki tümceler (cümleler) İnönü Meydanı’nda toplanan on-binlerce Kıbrıslıtürkler’e okunmuş ve üç kez onaylayıp onaylamadıkları sorulmuştu. İnönü Meydanı’nı dolduran büyük kitle yukarıdaki tümceleri üç kez onaylamıştı.

Onbinlerce Kıbrıslıtürk’ü İnönü Meydanı’na çağıran Ortak Vizyon ve Bu Memleket Bizim Platformu’na bağlı siyasal parti ve sivil toplum örgütleri yukarıdaki bildirgeyi halka onaylatırken şaka mı yapıyorlardı?

Halkla dalga mı geçiyorlardı?

Ortak Vizyon ve Bu Memleket Bizim Platformu’na bağlı siyasal parti ve sivil toplum örgütleri bir gök-kuşağı gibi değişik renklerden oluşuyordu. Ancak “Annan planı temelinde çözüm ve AB” ortak paydasında buluşmuşlardı. Halkın: “-Barış taraftarı tüm siyasi parti ve örgütleri, barışa kadar ortak eylem yapamaya, birlikte davranmaya, dayanışmayı geliştirmeye ve barışa kadar azimle birlikte mücadeleye davet ederiz” çağrısına uyacakları sözünü 26 Aralık 2002, Perşembe günü İnönü Merydanı’da buluştukları ortak paydaya uygun olarak vermişlerdi. Annan planı temelinde çözüm ve AB amacına ulaşıncaya kadar birliktelik devam edecekti.

Şimdi, 26 Aralık 2003 mitingi hiç yaşanmamış, yukarıya aldığımız bildirge hiç okunmamış, halka “barışa kadar azimle birlikte mücadele” sözü verilmemiş gibi davranılmakta, parti yayın organlarında, birlikteliğin neden bozulduğunu haklı kılabilmek için binbir dereden su getirilmektedir.

Ankara’daki hükümet AB ile uyum paketlerini tek tek Meclis’ten geçirmekte ancak Kıbrıs konusunda Annan planı temelinde çözüm yolunda adım atmak istememektedir. Dışişleri Bakanı Gül’ün, “AB Türkiye’nin üyeliği konusunda bize bir ışık verirse, Kıbrıs’ta çözüm kolaylaşır” sözleri hükümetin niyetini açıkça ortaya koymaktadır. Başbakan Erdoğan’ın, “-Türkiye’nin AB’ye girmesi, Kıbrıs’taki bu olayı süratle çözüme kavuşturacaktır” demesi de Gül’ün söylediklerini desteklemektedir(teyid etmektedir).

Adamlar açık açık, “-Avrupa Birliği’ne girmeden Kıbrıs’ın kuzeyini bırakmayız. Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan insanların ne isteyip istemedikleri de bizi ırgalamamaktadır” demektedirler.

Durum bu olunca, “-Bizim politikamız Erdoğan Hükümeti’nin politikası ile örtüşüyor. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral Kılınç farklı düşünüyor ama Ağustos’ta emekliye ayrılıyor” söylemi havada kalmıyor mu?

Erdoğan ve Gül’ün söylemlerinden anlaşılan odur ki, Ankara’nın gözünde Kıbrıslıtürkler rehinedir. Rehinelerin ne isteyip istemedikleri onlara göre önemli değildir. Rehine olmadığımızı kanıtlamak bize düşer. Onu da bizi rehin alanlara yağ çekerek değil, bütünlük içinde rehineliği reddettiğimizi 26 Aralık 2002, Perşembe günü İnönü Meydanı’nda haykırdığımız gibi bir ağızdan, birlikte haykırarak yapabiliriz. Toplumun önünü açabilmek için 26 Aralık 2002 tarihli toplumsal bütünlük ve kararlılığa dönüş yapmak zorundayız.

copyleft (c) 2001-03 hamamboculeri.org