Yerel Medyadan Seçilmiş Güncel Yazıları, 6 Ağustos 2004

Özker Özgür

 

Bilmiyoruz

Sokaktaki yurttaş hümet edenlere ya da ettiğini sananlara soruyor:

- Geldiğimiz aşamada ne yapıyoruz?

Hükümet edenler ya da ettiğini sananlar:

- Bekliyoruz, diyorlar.

- Peki neyi bekliyoruz?

- Aralık ayını bekliyoruz.

- Aralık ayında ne olacak da bekliyoruz?

- Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye üyelik görüşmeleri için başlama tarihi verip vermiyeceği belli olacak, onun için bekliyoruz.

- Peki AB, Aralık ayında Türkiye’ye üyelik görüşmeleri için başlama tarihi verirse, biz Kıbrıslıtürkler ne yapacağız?

- Bilmiyoruz.

- Aralık ayında AB Türkiye’ye üyelik görüşmeleri için başlama tarihi vermezse biz Kıbrıslıtürkler ne yapacağız?

- Bilmiyoruz.

- Peki, bizi yöneteseniz, bize yol gösteresiniz diye seçtiğimiz sizler, siz Hükümet, şu anda, bizim adımıza ne istiyorsunuz?

- İzolasyonların kaldırılmasını istiyoruz.

- Kimden istiyorsunuz?

- Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nden.

- Sandığa gidip Annan planına ‘evet’ dediğimiz 24 Nisan 2004 tarihinden buyana üç aydan fazla bir zaman geçmiş bulunuyor; saydıklarınız, yani BM, AB ve ABD izolasyonları kaldırmadılar. Kıbrıs’ın kuzeyine doğrudan uçuşları bile gerçekleştirmediler. Niçin?

- Bilmiyoruz.

- Seçimlerden sonra kurulan CTP-DP Koalisyonunun başı Mehmet Ali Talat’ı ABD Dışişleri Bakanı Colin Powel, New York’ta, “-Sayın Başbakan” diye karşıladı. Sevindik. Ancak arkası gelmedi. Basın ABD’den Kıbrıs’ın kuzeyine ABD uçaklarının doğrudan uçuş yaparak turist taşıyacaklarını yazmıştı. Böyle birşey olmadı. Niçin?

- Bilmiyoruz.

- CTP-DP Koalisyon Hükümeti’ni Ocak 2004’te kurdunuz. Aradan sekiz ay geçti. Sekiz ayda bütçeyi Meclis’e sunmadınız. Niçin?

- Sunamadığımız için sunmadık.

- Niçin sunamadınız?

- Çünkü iki saylav DP’den çekildiği için azınlığa düştük. Bütçeyi Meclis’e sunsak çoğunluğumuz olmadığı için bütçe Meclis’ten geçmeyecek ve hükümet düşecek.

- Hükümet düşerse ne olacak?

- Başka hükümet kurulacak. Oysa uluslararası düzeyde bizim hükümetimiz çok önemli ilişkiler içindedir. Biz gidersek bu ilişkiler bozulacak. Bozulmaması için, Meclis çoğunluğumuz da olmasa hükümetimizin devam etmesi gerekir.

- Ne gibi önemli ilişkiler?

- İzolasyonların kaldırılması için ilişki içindeyiz.

- Fakat izolasyonlar kalkmıyor. Niçin?

- Bilmiyoruz.

- Meclis’te azınlığa düşmüş bir hükümetin çekilmemesi demokratik bir tutum mudur?

- Bizde hükümet güvensizlik önergesi ile düşürülmediği ya da düşürülemediği sürece görevdedir. Güvensizlik önergesi verdiler, düşüremediler. Demokrasiye aykırı bişr durum yoktur.

- Peki, Meclis’te çoğunluğunuz yok; Bütçe’yi Meclis’e sunamıyorsunuz; buna karşın görevde kalmakta ısrarlısınız. Nereye kadar?

- Seçimler yinelenene kadar.

- Seçimler ne zaman yinelenecek?

- Meclis karar verdiği zaman.

- Meclis niye karar vermiyor?

- Veremiyor.

- Niçin veremiyor?

- Bilmiyoruz.

- Tamam kardeşim, madem ki bunu da bilmiyorsunuz, sokaktaki yurttaş olarak benim size soracak başka sorum olamaz...

copyleft (c) 2001-04 hamamboculeri.org