Yerel Medyadan Seçilmiş Güncel Yazıları, 26 Ekim 2003

Özker Özgür

 

Nereden Nereye

Barış ve Demokrasi Hareketi’nin aday sıralarını kura yöntemi ile belirleme şölenini izlerken ister istemez geçmişi anımsadık. Barış ve Demokrasi Hareketi’nin önderi Mustafa Akıncı, “-Hiçbir gazeteci evinin önünde öldürülmesin, diyenler, yeriniz BDH’dır. Hiçbir gazeteci fikirlerinden dolayı hapsedilmesin, matbaası bombalanmasın, diyenler, yeriniz BDH’dır” derken salondaki kalabalık büyük bir coşku ile alkışlıyor, Akıncı’nın söylediklerini yürekten onaylıyordu.

Barış ve Demokrasi sözcükleri Barış ve Demokrasi Hareketi’ne özel bir anlam yüklemektedir. Toplum 1950’li yıllardan beridir Barış ve Demokrasi için yoldadır ancak yürüyüş henüz bitmemiştir. Barış ve Demokrasi Hareketi’ni oluşturanlar, yürüyüşün bitmediğinin bilincinde örgütlenmiş ve halka bu uzun yürüyüşte öncülük yapmayı yükümlenmişlerdir. Cuma akşamı Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki büyük salona sığmayan kalabalık BDH’nın öncülüğünü kabullenmiştir.

Demek ki savaşım Annan planı temelindeKıbrıs sorununun çözümünü sağlamak ve Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti çatısı altında Avrupa Birliği’ne kapağı atmakla sınırlı değildir. Barış için savaşım demokrasi savaşımıyla bir bütün oluşturmaktadır. Bir tanesi eksik olduğunda diğeri anlamını yitirmektedir.

1950’li yıllarda barış ve demokrasi için savaşımı göze alanların sayısı bir elin parmakları kadar azdı. İki toplumun etnik temelde karşı karşıya getirilip birbirlerine saldırtılmalarına karşı çıkarken herkesin düşüncesini özgürce dile getirebilmeleri gerektiğini, yani demokrasiyi de savunuyorlardı. Emperyalizmin buyruğundaki faşist öğeler her iki toplumda da barış ve demokrasi savaşımcılarının üzerine çullanarak onları acımasızca susturmuşlardı. Susturmuşlar ve barış-demokrasi düşüncesinin kitleselleşerek halka mal olmasını önlemişlerdi.

1950’li, 1960’lı, 1970’li, 1980’li, 1990’lı yıllar derken 20. yüzyılı geride bıraktık. Barış ve demokrasi savaşımcıları tüm baskılara göğüs gerdiler. Fazıl Önderler, Ayhan Hikmetler, genç kuşaktan Özer Elmaslar katledildiler. Barış ve demokrasi savaşımcıları faşistler tarafından her vurulduğunda toplum barış ve demokrasi savaşımının anlam ve değerini biraz daha iyi kavradı. Barış ve demokrasi savaşımcılarının akıtılan kanı toplumlsal bilinci biledi. Yer altından güç alarak barış ve demokrasinin önünü tıkayanların her zorbalığı barış ve demokrasinin önemini toplumsal bilince biraz daha kazıdı.

Cuma akşamı Yakın Doğu Üniversitesi’nin salonunda toplanan coşkulu kalabalık Akıncı’nın, “-Hiçbir gazeteci evinin önünde öldürülmesin ve hiçbir gazeteci fikirlerinden dolayı hapsedilmesin, matbaası bombalanmasın diyenler, yeriniz BDH’dır” sözlerini yürekten onaylarken yılların baskı ve terörüne tepkisini de dile getiriyordu.

Barış ve demokrasi savaşımı toplumsal varlık ve kimliğimizi koruma savaşımından da ayrı düşünülemez. Toplumsal istencimizi (irademizi) yok sayarak bize kendi amaçları doğrultusunda kullanılmaktan başka bir işlevi olmayan stratejik bir araç gözüyle bakan bir zihniyete yağ çekerek bir yere varmanın olanaklı olmadığını insanımız büyük oranda anlamış görünüyor. Türkiye’den gönderilen asker-sivil bürokratların güdümüne sokulmuş bir erk için değil, toplumsal istencimize dayalı kişilikli toplumsal bir duruş için haltan yetki istemeliyiz. Halk yetki verirse de o yetkiye layık olmalı, toplumun erkine de, istencine de, varlık ve kimliğine de sahip çıkmalyız.

Unutmayalım.

Bir süre önce Milli Güvenlik Kurulu, Ankara’da bir Kıbrıs Eylem Planı hazırlamış ve uygulamaya koymuştu. Sözkonusu Plan’ın içeriği açıklanmamıştı. Ancak söylem ve eylemlere bakıldığı zaman Kıbrıs Eylem Planı ile 1955’lerde uygulamaya konan Kıbrıs İstirdat (geri alma) Planı arasında doğrudan bir bağ vardır. Türkiye’deki sürerdurum (statüko) karşıtlarıyla süredurumcular arasındaki savaşım bütün şiddetiyle devam etmektedir ve savaş alanları Kıbrıs olduğu için 14 Aralık 203 seçimleri Kıbrıs Eylem Planı’nın içindedir.

Barış ve Demokrasi için yola koyulmuş olanların birlik, mücadele ve dayanışmaya her zamankinden çok gereksinmeleri vardır.

copyleft (c) 2001-03 hamamboculeri.org