Hamamböcüleri pis değildirler. Pislikleri temizlemek için yaşarlar.

Devlet hamamböcülerini sevmez çünkü hamamböcüleri ona ne kadar pis olduğunu hatırlatırlar!

                         

ilke ve amaçlarımız doğrultusunda yayınlarımız nisan 2001 tarihiden itibaren devam etmektedir...
 

Açıklama

Hamamböcüleri Dergisi günlük ve haftalık yayınlanan yazılardan oluşur. Şubat 2001 ile nisan 2001 arasında yapılan deneme yayınından sonra açık yayına geçti. Eski yazılara arşiv bölümünden ulaşabilirsiniz. Kurucu kadro üyelerimiz şunlardır: Turgut Durduran, Sevgül Uludağ, Birikim Özgür, Hasan Örek, Eser Keskiner , Alpay Durduran, Sami Özuslu, Serhan Gazioğlu, Zeki Erkut ve Hasan Erçakıca

İlke ve Amaçlar

Hamamböcüleri;

 1. İnsan hak ve özgürlükleri ve demokrasi normlarına bağlıdır. Bağlı olmayanları yazılarıyla eleştirmekten çekinmez.
 2. Dünyada ve Kıbrıs'ta sövenizme ve ırkçılığa karşı mücadele eder, cinsiyet ayrımı yapmaz. Bu ayrımların ortadan kaldırılması için mücadele ederken kalemini kullanır.
 3. Ülkelerinde sadece "pislikleri" ortaya çıkarmayı değil, toplumlarına dair "olumlu"ları da ifade etmeyi görev bilirler.
 4. Her türlü kavramı, anlayışı sorgulamayı bir görev kabul ederler.
 5. Yazılarını birer eğitim aracı olarak görürler, hem kendilerinin hem de okuyucularının eleştirel düşünme ve diğer çağdaş eğitim normlarını tanımlamalarına, benimsemeleri ve geliştirmelerine yardımcı olurlar.
 6. Internet okur yazarlığının ülkelerinde yaygınlaşması ve "Ömür Boyu Eğitim"de en önemli araçlardan birisi olan Internet'in daha verimli kullanılabilmesinde öncülük ederler.
 7. 6. ilke çerçevesinde düşünce ve bilginin kitlelere daha kolay ulaşabilmesi için ortaya somut bir çaba koyarlar.
 8. Yazılarını evrensel gazetecilik değerlerine önem vererek hazırlarlar.
 9. Web sayfalarına inanmadıkları konularda "ilan" konmasına karşı çıkarlar.
 10. Toplumlarında baskıyla sindirilmeye çalışılan görüş ve düşünceleri sahiplenirler ve kimseyi kişisel saldırılarla toplum nezninde küçük düşürmeye çalışmazlar.
 11. Kendi düşünceleri için savaşırlar ancak onların tek doğru ve tam doğru oldukları gibi bir bakış açısını benimsemezler.
 12. Hamamböcüleri dergisi hiçbir siyasi partinin yayın organı değildir. Derginin yazarları değişik partilere üye ya da sempatizan olabilirler ve kendi partileri ve diğer partilerle ilgili gorüş ve eleştirilerini belirtmekte serbesttirler. Hamamböcüleri, değişik partilere destek veren kişilerden oluşsa da bu kişiler birbirlerinin görüşlerine saygı duyar, görüş ayrılıklarını bir zaaf değil, zenginlik olarak görür.
 13. Herşeyin ötesinde ınsanlığın geleceğini, herkes icin maddi ve manevi eşit koşulların sağlanmasında görür, daha iyi bir gelecek için geçmişi ve bugünü sorgular ve yazılarıyla mücadelelerini somutlaştırırlar.

---

 

 

Cockroaches are not dirty.They exist to clean up the messes.
The government hates thembecause they remind it how dirty it is!

 

Description

Hamamboculeri (literally "cockroaches") is an online Turkish Cypriot magazine. It contains articles, cartoons and political sattire by Turkish Cypriots. The magazine also acts as an archive for several "dossiers" that cover various issues of concern to the Turkish Cypriot community. The magazine's founding members and columnists are Turgut Durduran, Sevgül Uludağ, Birikim Özgür, Hasan Örek, Eser Keskiner, Alpay Durduran, Sami Özuslu, Serhan Gazioğlu, Zeki Erkut and Hasan Erçakıca.

Foundations and Goals

Hamamboculeri; (Cockroaches)

 1. Respect human rights and freedoms and democratic norms. They do not refrain from criticizing those that do not.
 2. Struggle against chauvinism, racism and sexual discrimination in Cyprus and in the world. They use their articles in the struggle for the elimination of these discriminations.
 3. Do not only expose the "dirt" in their country, but also express the positive aspects.
 4. Take it as a duty to question every concept.
 5. See their articles as an educational tool that will help them and their readers improve their critical thinking abilities and help define, adopt and build on modern educational norms.
 6. Play a pioneer role in the expansion of internet literacy and the more effective uses of internet technology (which comprises one of the most important devices in "lifelong learning") in their country.
 7. Put a solid effort in the easier dissemination of thought and knowledge to larger masses in the spirit of (6)
 8. Value the universal principles of journalism when writing their articles.
 9. Oppose the advertisements about issues they do not believe in on their webpages.
 10. Defend the thoughts that are under attack in their community and the advocates of these thoughts. They do not attack anyone personally in an attempt to hurt their dignity in the eyes of the community.
 11. Struggle for their points of view but do not take the stand that only their points of view are the true and absolutely true.
 12. May be the members or supporters of different political parties but the magazine itself is not the publication of any political party or group. The columnists hold the right to express their opinions and criticize their parties as well as others. They respect each other's points of view and see this diversity as a richness, not a weakness.
 13. See the future of humanity in the establishment of equal material and social conditions for all and question the past and present for the establishment of a better future. They solidify this struggle with their articles.

 

            

copyleft (c) 2001-02 Hamamboculeri Dergisi - hamamboculeri@hamamboculeri.org

Bu sayfaya yer sağladığı için Science And Technology Wing, Pennsylvania Üniversitesi'ne teşekkür ederiz.