Geliyor üzerime üzerime
geliyor
yollar, arabalar,
ve arabalar dolusu insanlar
geçiyor durmaksızın
geçiyor sabahlara kadar.

Bu şehir,
Cehennemin başkenti bu şehir
aşkın yasak edilmesini kutlamaktadır
ve üzerime gelmektedir
her sabah
ben yatağımdan uzaklaşırken.

Şehrin,
sesleri ve kokuları
aptal ve de çirkin bir sarışın gibi
yatağıma girmekte
beni sinir etmektedir
her gece.

Ve ben,
gözyaşlarımı silmekteyim kağıda
şiirle.

Cehennemin başkenti bu şehir!
Öyle şakası falan yok
duygusallığı
duyarlılığı
bir de duymayanı yok

ama bu şehrin
duyulmayanı çok.

Biz erik ağacından
ip salkıdıp
salıncak yaparken,
onlar
kan içmişler
lenger lenger.

İçmişler içmişler ama
haberleri yok
bu şehrin dünü olmadığı gibi
yarını da yok.

                    Eren Nazım