YOLCU
Ayazda
bir yolcu sesim
acıyor
belleğine sıkışıp