AY BAKIŞI
Uzakta yakınlığım işitilir
ikimiz
bir göğün öte uçları
özlemin sırat ipi
gergin boşlukta
gecenin dalında ay
ikimize bakmakta